Lumitester Smart 61234

เครื่องวัดการเรืองแสงเพื่อตรวจสอบความสะอาดอย่างเร่งด่วน

Lumitester Smart ให้ผลการวัดที่มีความละเอียดสูง สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นแบบไร้สายได้

ลักษณะเด่น
  • ตรวจสุขลักษณะได้ง่ายๆใน 3 ขั้นตอน
  • วิเคราะห์ผลการตรวจผ่านแอปพลิเคชั่น
  • เก็บข้อมูลไว้ใน Cloud สามารถเข้าถึงจากที่ไหนก็ได้ เพียงเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
เวลาที่ใช้ตรวจ 10 วินาที
หน่วยการวัด RLU ( Relative Light Unit )
แบตเตอร์รี่ Alkaline ขนาด AA 2 ก้อน หรือ แบตเตอร์รี่ Ni-MH rechargeable ขนาด AA 2 ก้อน
ขนาด/ น้ำหนัก 65 × 175 × 32 มม / 255 กรัม (ไม่รวมแบตเตอร์รี่)
อุปกรณ์เสริมที่มีให้ แบตเตอร์รี่ Alkaline ขนาด AA 2 ก้อน,แปรงทำความสะอาด, สาย USB, สายคล้องเครื่อง, คู่มือการใช้ฉบับย่อ

  • All about LuciPac A3
    - ATP+ADP+AMP vs ATP -

  • Lumitester Smart & App
    - Quick Start Guide -

TOP