Histamine Test 61341 การตรวจสารฮิสตามีน

Histamine Test เป็นวิธีการตรวจการเปลี่ยนสีโดยเอนไซม์ ซึ่งสามารถบอกค่าของสารฮิสตามีนออกมาเป็นตัวเลข ทั้งในปลาดิบ ปลาแช่แข็ง หรือปลาทูน่ากระป๋อง

ลักษณะเด่น
ใช้งานง่าย
วิธีการใช้ทำได้ง่ายไม่ซับซ้อน ด้วยเอนไซม์ชนิดพิเศษ เพียงละลายสารแล้วผสมลงในตัวอย่าง ปลอดสารพิษไม่จำเป็นต้องใช้ร่วมกับสารเคมีอันตราย
รวดเร็ว
สารทำปฏิกิริยาเสร็จสิ้นภายใน 15 นาที สำหรับปลาดิบใช้เวลาตั้งแต่เริ่มเตรียมตัวอย่างจนเสร็จ ทั้งหมดประมาณ 1 ชั่วโมง
แม่นยำ
ได้รับการรับรองจาก AOAC-RI PTM ให้ผลเที่ยงตรงแม่นยำเมื่อเทียบเคียงกับวิธีการวิเคราะห์มาตรฐานสากล
จำนวนครั้งที่วิเคราะห์ได้ต่อกล่อง 60 ครั้ง
ส่วนประกอบ

เอนไซม์ (lyophilisate) จำนวน 6 ขวด

น้ำยาให้สี (lyophilisate) จำนวน 6 ขวด

Histamine Standard solution x 1

Buffer x 3

วิธีการเก็บรักษา 2-8 ℃
วันหมดอายุ สิ้นเดือนของเดือนที่ 31 นับจากวันผลิต
คำเตือน
  • ชุดทดสอบนี้ออกแบบมาให้ใช้เพื่อการตรวจสอบหรือการวิจัยเท่านั้น
  • นอกจากสารที่ให้มาพร้อมกับชุดทดสอบแล้ว จำเป็นจะต้องใช้อุปกรณ์และสารอื่นๆร่วมด้วย เช่น ไมโครปิเปต, EDTA, เครื่องอ่านค่าการดูดซับแสงฯลฯ
  • สารฮิสตามีนมักจะยึดเกาะกับผิวของวัสดุที่ทำมาจากแก้ว ดังนั้นอุปกรณ์ที่ใช้เตรียมตัวอย่างจึงควรทำจากพลาสติก หรือวัสดุใกล้เคียงกับพลาสติก
  • ชุดทดสอบนี้เป็นชุดทดสอบที่สามารถวิเคราะห์ปริมาณสารฮิสตามีนในปลาดิบ และสามารถตรวจอาหารอื่นได้เมื่อมีการเตรียมตัวอย่าง อย่างเหมาะสม

  • Histamine Test (AOAC-RI PTM)
    - Instruction Video -

รางวัลและการยอมรับ

* ได้รางวัล Technical Achievement Award ในงาน Fisheries Science from the Japanese Society of Fisheries Science.(2007)

*ได้รางวัล Japan Soy Sauce Technology Award โดยสมาคมซอสถั่วเหลืองแห่งประเทศญี่ปุ่น (2014)

*ได้รับการรับรอบประสิทธิภาพการตรวจวัดสารฮิสตามีนจาก AOAC Performance Tested Method(PTM).

เครื่องสเปคโตรมิเตอร์แนะนำ

ท่านสามารถเลือกใช้อุปกรณ์ที่เราแนะนำนี้ หรือสเปคโตรมิเตอร์ทั่วไปอื่นๆที่สามารถวัดการดูดซับแสงในช่วงที่กำหนดไว้ ได้ตามต้องการ


Absorptiometer RGB (Model DPM2-ABS)
⇒ คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ของ Kyoritsu Chemical-Check Lab., Corp.

หากสนใจเครื่องสเปคโตรมิเตอร์ดังกล่าวสามารถติดต่อ:
Kyoritsu Chemical-Check Lab., Corp.
E-mail : eng@kyoritsu-lab.co.jp
Phone : +81-3-3721-9207

TOP