การรักษาสุขอนามัยในธุรกิจการบริหารจัดการอาคารสถานที่

จากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19 กระตุ้นให้ผู้คนตระหนักถึงความสำคัญของการล้างมือและการรักษาความสะอาดพื้นผิวต่างๆเนื่องจากเป็นวิธีการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อโรคได้ เป็นที่ทราบกันว่าเชื้อไวรัสนี้สามารถมีชีวิตรอดอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้ระยะหนึ่ง หากมีสิ่งสกปรกอยู่เป็นจำนวนมาก จะเป็นอุปสรรคสำคัญที่ยับยั้งประสิทธิภาพของสารฆ่าเชื้อได้ ดังนั้นหัวใจของการทำความสะอาดคือกำจัดสิ่งสกปรกบนพื้นผิวก่อนแล้วจึงฉีดพ่นด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อโรค หากใช้การตรวจสอบความสะอาดด้วยตาอาจทำให้ผลการตรวจแตกต่างกันตามมุมมองของตัวผู้ตรวจ ซึ่งไม่สามารถทำให้เป็นมาตรฐานได้ สิ่งที่ผู้ให้บริการต้องการใช้เพื่อตรวจสอบความสะอาดจึงต้องมีลักษณะดังนี้

  • แสดงผลออกมาอย่างชัดเจน
  • เมื่อตรวจแล้วทราบผลทันที ณ จุดที่ตรวจ
  • บันทึกและแสดงผลคุณภาพการทำความสะอาดให้ลูกค้าทราบได้

เพื่อตอบสนองความต้องการเหล่านี้ ผู้ให้บริการบริหารจัดการอาคารสถานที่ จำนวนมากนำการตรวจ ATP Test (A3 Test) มาใช้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในบริการของบริษัท การตรวจ ATP (Lumitester and LuciPac A3) แสดงผลความสะอาดเป็นตัวเลข ซึ่งทำให้ผู้ให้บริการสามารถประเมินผลคุณภาพความสะอาดได้โดยง่าย และช่วยยกระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการทำให้เกิดความไว้วางใจ และเพิ่มอัตราการกลับมาใช้บริการซ้ำ เนื่องจากมั่นใจในคุณภาพที่เชื่อถือได้และสามารถตรวจประเมินได้ทันทีนั่นเอง

สามารถตรวจ Coronavirus ได้ไหม?

มีผู้ใช้จำนวนมากสอบถามว่า Lumitester Smart และ LuciPac A3 สามารถตรวจ Coronavirus ได้หรือไม่ ขอชี้แจงว่า ระบบการตรวจ ATP นั้นไม่สามารถตรวจเชื้อไวรัสได้ รวมถึงโคโรน่าไวรัสด้วย เนื่องจากไวรัสเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีโครงสร้างไม่สมบูรณ์ ไม่ถือเป็นเซลล์ จึงไม่สามารสร้าง ATP ได้ ตัวอย่างของโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส ได้แก่ ไข้หวัด อีโบล่า ซาร์ส และ เอดส์

A3 (ATP, ADP และ AMP) hygiene monitoring systems ไม่สามารถตรวจวัดเชื้อไวรัสได้เช่นกัน ผลิตภัณฑ์ของเราได้ถูกออกแบบมาให้ตรวจสอบและบ่งชี้ปริมาณการปนเปื้อนของสิ่งสกปรกที่มองไม่เห็น หากไม่นับไวรัสแล้ว จุลินทรีย์และเศษสารอินทรีย์อื่นๆ ล้วนมี ATP อยู่ ซึ่งสามารถบ่งบอกความสะอาดได้ ดังนั้นจึงควรตรวจสอบความสะอาดเป็นประจำทุกวัน

จุดที่ควรตรวจ ATP (A3 Test)

  1. จุดที่มีการสัมผัสบ่อยๆ ได้แก่ ลูกบิดประตู มือจับประตู มือจับเครื่องใช้ต่างๆ สวิตช์ ก๊อกน้ำ โต๊ะ หน้าจอแบบสัมผัส และอื่นๆ
  2.  พื้นที่ที่สกปรกง่าย เช่น ห้องน้ำ อ่างน้ำ หรือพื้น

จุดที่ควรตรวจ ATP Test (A3 Test)

ตัวอย่างการตรวจหน้าจอสัมผัส ผลตรวจด้วย ATP Test (A3 Test) หน้าจอสัมผัสก่อนล้างได้ค่า 14,771RLU หลังจากทำความสะอาดแล้วค่าที่ได้ลดลงเหลือ 411RLU การตรวจวัด ณ จุดที่ทำงานแล้วทราบผลในทันทีช่วยคลายความกังวลต่อทั้งฝ่ายผู้ให้บริการและผู้รับบริการ และทำให้มั่นใจในคุณภาพของการบริการทุกครั้ง ว่าตั้งอยู่บนมาตรฐานความสะอาดเดียวกัน

หลักการการตรวจสาร ATP+ADP+AMP

Kikkoman พัฒนาเทคโนโลยีการตรวจสอบ ATP+ADP+AMP โดยต่อยอดจากความเชี่ยวชาญในการหมักซอสถั่วเหลือง และคิดค้นกระบวนการ ATP Cycling ซึ่งทำให้ Kikkoman ไม่เพียงแต่ตรวจ ATP ได้เท่านั้น แต่ยังสามารถตรวจพบ ADP และ AMP ได้อีกด้วย

TOP