การตรวจ ATP เพื่อใช้อบรมผู้ปฏิบัติงานให้ตระหนักถึงความสำคัญของการล้างมือให้สะอาด

เป็นที่ทราบโดยทั่วกันว่าการล้างมือเป็นวิธีการพื้นฐานที่ช่วยป้องกันการติดเชื้อต่างๆได้ ไม่ว่าจะเป็น COVID-19 ไข้หวัดใหญ่ หรือเชื้อโรคอื่นๆ การตรวจ ATP สามารถบ่งบอกระดับความสะอาดออกมาเป็นตัวเลขได้ใน 10วินาที จึงมีประโยชน์มากต่อการตรวจสอบประสิทธิภาพการล้างมือ และส่งผลให้ผู้เข้าร่วมการอบรมรู้สึกตื่นตัวในการล้างมืออย่างถูกต้องตามขั้นตอน การอบรมการล้างมือจึงมีความสำคัญต่อการทำงานของพนักงานผู้ปฏิบัติงาน การจัดการสุขลักษณะในสถานประกอบการ และการให้ความรู้ภายในสถานศึกษาต่างๆ เพื่อความสะอาดสูงสุด และยกระดับสุขาภิบาลที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงงานผลิตอาหาร-เครื่องดื่ม และสถานพยาบาล

การอบรมวิธีการล้างมือ

ตรวจสอบความสะอาดของมือก่อนและหลังการล้างด้วยการสวอพตรวจ ATP

 1. สวอพมือก่อนการล้าง
  จุดประสงค์เพื่อให้ทราบความสกปรกของมือก่อนการล้าง
 2. ให้ผู้เข้าอบรมล้างมือแบบปกติที่ตนเองเคยล้าง
  จุดประสงค์เพื่อให้ทราบว่าการล้างมือของผู้เข้าร่วมอบรมสามารถล้างได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่
 3. สวอพมือหลังการล้าง
  ตัดสินว่าผู้เข้าอบรมล้างมืออย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่
 4. ล้างมือตามขั้นตอนจากการอบรมแล้วสวอพอีกครั้ง
  โดยปกติแล้ว ค่า RLU ที่ได้หลังจากการล้างตามขั้นตอนที่แนะนำจะต่ำลงกว่าค่าที่ตรวจได้หลังจากการล้างมือก่อนการอบรม ทำให้ผู้เข้าอมรมได้เห็นความแตกต่างว่าการล้างมืออย่างถูกต้องช่วยทำให้มือสะอาดมากขึ้นได้จริง

ขั้นตอนการล้างมืออย่างถูกวิธี • 1.เปิดน้ำให้ชะล้างสิ่งสกปรกออกด้วยน้ำสะอาด

 • 2.เทสบู่เหลวลงบนฝ่ามือในปริมาณที่พอเหมาะ

 • 3.ล้างฝ่ามือ
  ถูฝ่ามือทั้งสองด้วยกัน

 • 4.ล้างด้านหลังมือและขัดซอกนิ้ว
  ถูด้านหลังมือทั้งสองสลับกัน พร้อมขัดซอกนิ้วทุกนิ้วจากหลังมือ

 • 5.ล้างซอกนิ้วทั้งหมด
  ถูฝ่ามือทั้งสอง โดยประสานนิ้วเข้าหากันเพื่อขัดซอกนิ้วด้านใน

 • 6.ล้างหัวแม่มือ
  กำหัวแม่มือแล้วหมุนไปมาเพื่อขัดหัวแม่มือ

 • 7.ล้างปลายเล็บ
  ถูปลายเล็บลงบนฝ่ามืออีกข้างหนึ่งไปมา

 • 8.ล้างข้อมือ
  จับรอบข้อมือแล้วหมุนบิดไปมาเพื่อขัดข้อมือ

 • 9. เปิดน้ำล้างสบู่ออกให้หมด

 • 10.ใช้กระดาษเช็ดมือ (ใช้แล้วทิ้ง) ซับมือให้แห้ง

 • ※※ตรวความสะอาดด้วยเครื่องตรวจ ATP
  หลังจากล้างมือเสร็จแล้ว ควรทดสอบประสิทธิภาพการล้างด้วยการตรวจ ATP

 • 11.พ่นสเปรย์แอลกอฮอล์ในปริมาณที่พอเหมาะลงบนฝ่ามือ แล้วถูมือให้แอลกอฮอล์กระจายให้ทั่วทั้งฝ่ามือ หลังมือ ซอกมือ เล็บ ข้อมือ แล้วปล่อยให้แห้ง

วิธีการตรวจสอบความสะอาดของมือด้วย LucPac A3 Surface

 • 1.สวอพมือตามแนวยาวของนิ้ว

 • 2.สวอพมือตามแนวขวาง

 • 3.สวอพตามซอกนิ้วและขอบมือ

 • 4.สวอพปลายเล็บ

 • 5.ตรวจด้วยเครื่อง Lumitester

คำเตือน:

 • เพื่อให้ผลการตรวจสอบเป็นไปอย่างแม่นยำ
 • กรุณาสวอพตามวิธีการที่กล่าวไว้ข้างต้นให้เหมือนกันในทุกครั้ง
 • หากมีแอลกอฮอล์หรือสารฆ่าเชื้อใดใดตกค้างอยู่บนฝ่ามือจะทำให้ผลการตรวจคราดเคลื่อนไป
 • หากสเปรย์แอลกอฮอล์ลงบนฝ่ามือแล้ว ให้รอจนกว่าแอลกอฮอล์ระเหยไปจนหมดแล้วจึงสวอพมือ

บทสรุปของการอบรม

ค่า Benchmark RLU

ค่า Benchmark เบื้องต้นที่ใช้คือ 2,000RLU หากได้ค่าผลที่ได้ไม่เกิน 2,000 ก็ถือว่าผ่าน โปรดทราบว่า ค่า Benchmark นี้สามารถปรับเปลี่ยนให้สูงกว่านี้ได้ เพื่อความเหมาะสมต่อการใช้งานจริง

หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องการอบรมล้างมือ กรุณาติดต่อเรา

Case study

ท่านสามารถอ่านรายละเอียดกรณีศึกษาเกี่ยวกับสินค้าที่ใช้ในการตรวจสอบความสะอาดของมือได้ตามลิงก์นี้

TOP