Một giải pháp giúp việc kiểm tra vi sinh trong thực phẩm trở nên dễ dàng hơn!

Microbial Film Media (Easy Plate)

Tiết kiệm thời gian, sức lao động và tiền bạc với Kikkoman Easy Plate. Easy Plate đĩa môi trường chuẩn bị sẵn, thuận tiện để kiểm tra vi sinh vật nhanh hơn và dễ dàng hơn. Sử dụng phương pháp chuẩn bị môi trường nuôi cấy đã được kiểm tra và đã được AOAC xác nhận. Đĩa Easy Plate dễ sử dụng, có thể xếp chồng lên nhau, giúp tiết kiệm không gian, giảm lãng phí. Tiết kiệm thời gian chuẩn bị môi trường, đồng thời đơn giản hóa quy trình thử nghiệm của bạn. Mỗi loại Easy Plate chuyên biệt cho một (hoặc nhóm) sinh vật đích cụ thể, bao gồm: Vi khuẩn hiếu khí (AC), Coliforms (CC), E. coli / Coliforms (EC) và Staphylococcus aureus (SA).

Thông báo mua lại (tiếng Anh)

Các loại tấm dễ dàng có sẵn

       
Aerobic BacteriaEasy Plate AC ColiformEasy Plate CC E. coli / ColiformEasy Plate EC Staphylococcus aureusEasy Plate SA

Tính năng

1. Tiết kiệm thời gian và không gian

  • Không cần chuẩn bị và khử trùng môi trường.
  • Cấy mẫu nhanh hơn mà không cần thiết bị đặc biệt.
  • Thiết kế có thể xếp chồng của Easy Plate giúp giảm đáng kể không gian hoạt động cần thiết.

2.Hoạt động đơn giản, kết quả đáng tin cậy

  • Không cần đào tạo rộng rãi.
  • Kết quả thử nghiệm tương quan tốt với các quy trình phòng thí nghiệm thông thường đã thiết lập. (Chứng nhận AOAC RI PTM)

3.Giảm không gian ấp và chất thải

  • Chỉ yêu cầu 1/20 yêu cầu của đĩa petri, làm tăng khối lượng ủ của bạn. Các yêu cầu về không gian lưu trữ, không gian ủ và chất thải đều được giảm bớt.
  • Phát thải khí nhà kính (GHG) cũng giảm so với các đĩa thạch truyền thống.

※ Theo nghiên cứu của DNP