Chúng tôi đã nhận được một số câu hỏi liên quan đến Thử nghiệm ATP (Kikkoman A3), chẳng hạn như "Chúng tôi có thể đo số lượng vi khuẩn và vi rút không?" và "Các giá trị đo có tương quan với số lượng vi khuẩn không?" Vì vậy, chúng tôi muốn giải thích rằng số lượng vi khuẩn không phải lúc nào cũng tương quan với lượng ATP và mô tả mối quan hệ giữa lượng ATP và vi sinh vật.

Số lượng ATP ≠ vi khuẩn đếm được

Các giá trị số thu được thông qua Kiểm tra ATP (Kikkoman A3) cho biết tổng lượng ATP + ADP + AMP. Các phân tử ATP ở hầu hết các nơi được kiểm tra không chỉ bắt nguồn từ vi khuẩn mà còn từ vết bẩn hữu cơ như bã thực phẩm và mồ hôi của con người. Do đó, tổng lượng ATP + ADP + AMP thu được từ mẫu được hiển thị dưới dạng giá trị đo (đơn vị đo ánh sáng tương đối)

Mối quan hệ giữa lượng ATP và số lượng vi khuẩn

Như chúng tôi giải thích trong phần "Sự khác biệt giữa thử nghiệm vi khuẩn và thử nghiệm ATP (Kikkoman A3),"bất kỳ loại đất hữu cơ nào còn sót lại bao gồm cả tàn dư thực phẩm có thể dẫn đến sự sinh sôi của vi khuẩn trong một khoảng thời gian ngắn. Tuy nhiên, xét nghiệm vi khuẩn đơn có thể bỏ qua sự giám sát các nguy cơ tiềm ẩn như vậy.

Hãy xem các giá trị đo được bằng cách sử dụng Lumitester và LuciPac của chúng tôi dưới dạng biểu đồ số lượng vi khuẩn (CFU / ml, trên trục tung) so với lượng phát quang (RLU, trên trục hoành).

Tập trung vào phần được đánh dấu bằng màu xanh lá cây. Phép đo với Lumitester & LuciPac cho thấy lượng phát quang cao, nhưng không phát hiện thấy vi khuẩn. Điều này có nghĩa là số lượng vi khuẩn rất thấp, nhưng bẩn hữu cơ như tàn dư thực phẩm vẫn còn. Bẩn hữu cơ còn sót lại trên bề mặt có thể tạo ra sự sinh sôi của vi khuẩn trong thời gian ngắn, gây nguy cơ gây ô nhiễm và bệnh tật do thực phẩm. Từ quan điểm vệ sinh môi trường, điều đó cũng có nghĩa là các chất dịch cơ thể như nước bọt, nước mũi, máu và bẩn hữu cơ khác có thể còn sót lại do vệ sinh không đầy đủ và các biện pháp phòng chống các bệnh truyền nhiễm chưa đủ.

Như đã trình bày ở trên, Thử nghiệm ATP (Kikkoman A3) có thể đưa ra cảnh báo sớm về sự ô nhiễm mà chỉ riêng xét nghiệm vi khuẩn học không thể.