LuciPac A3 Surface (Pre-Moistened) :ATP Sanitation System (ATP tester)

Lucipac A3 Surface (Pre-moistened) là thuốc thử ATP Test (Kikkoman A3) có thể phát hiện không chỉ ATP mà còn cả ADP và AMP. Một thuốc thử xét nghiệm tích hợp bao gồm tăm bông và thuốc thử đã được làm ẩm trước.

*Chúng tôi đã đánh giá tính hợp lệ của hiệu suất của Lucipack A3 Surface (tăm bông ướt) và đạt được chứng nhận PTM cho AOAC-RI. (Cấp phép No.112201)

Tính năng

  • Tăm bông thử nghiệm được làm ẩm trước
  • Sử dụng ngay mà không cần làm ướt tăm bông thử nghiệm bằng nước máy.
  • Tuyệt vời để xác minh độ sạch bề mặt
Tên sản phẩm LuciPac A3 Surface (Pre-Moistened)
Mã sản phẩm 60367
Mô tả Tăm bông lấy mẫu làm ẩm trước với thuốc thử giải phóng và thuốc thử phát quang
Số lượng 100 tăm bông/bộ (20 x 5 túi nhôm)
Lưu trữ 2-8 ℃ (Không đóng băng)
Ghi chú
  • Lumitester PD-20/PD-30/Smart là những thiết bị được thiết kế cho LuciPac A3.PD-10 (N) không tương thích với LuciPac A3.
  • Không sử dụng sản phẩm này cho các mục đích khác ngoài vệ sinh.
  • Nó không được sử dụng để đếm vi khuẩn sống nói chung hoặc phát hiện mầm bệnh cụ thể.