Hygiene management for Food and Beverage

Quản lý vệ sinh đối với Thực phẩm và Đồ uống

Để cung cấp các sản phẩm an toàn và đáng tin cậy cho thị trường thực phẩm và đồ uống, việc kiểm soát vệ sinh đối với quá trình sản xuất thực phẩm, nguyên liệu thô và kiểm soát nhiễm bẩn của sản phẩm cuối là rất quan trọng.

Bộ kit kiểm tra của Công ty Kikkoman Biochemifa chính xác và dễ sử dụng có thể giúp bạn rút ngắn thời gian kiểm soát chất lượng, đẩy nhanh lưu thông hàng hóa, giảm chi phí tồn kho và cải thiện chất lượng sản phẩm cũng như các phương pháp kiểm soát vệ sinh.

Thử nghiệm ATP

Đĩa giấy chuẩn bị sẵn (Easy Plate)

Thử nghiệm vi sinh dựa trên ATP (CheckLite)

Bộ test kit kiểm tra chất gây dị ứng

Thử nghiệm histamine