Trong cây lương thực, thực phẩm tự nó trở thành nguồn dinh dưỡng của vi sinh vật. Do đó, việc phát hiện dư lượng thực phẩm có độ nhạy cao là rất quan trọng.

Chúng tôi thực hiện phép đo lượng 1) chỉ ATP (với xét nghiệm ATP thông thường) và 2) ATP + ADP + AMP (với xét nghiệm ATP (Kikkoman A3)). Thử nghiệm so sánh này chứng minh rằng Thử nghiệm ATP (Kikkoman A3) cung cấp khả năng phát hiện nhạy hơn.

Phương pháp đo lường

Các mẫu được pha loãng với nước cất để có được các giá trị đo thích hợp. Lượng 1) chỉ ATP và 2) ATP + ADP + AMP được đo bằng cách sử dụng 0,1 mL mẫu đã pha loãng.

Kết quả

So sánh thịt và thịt chế biến

So sánh hải sản và hải sản chế biến

So sánh các sản phẩm sữa và trứng

So sánh rau và trái cây

So sánh các loại ngũ cốc, đậu và các loại hạt

So sánh thực phẩm giàu carbohydrate

So sánh các loại gia vị

So sánh đồ uống yêu thích

So sánh đồ uống có cồn

Bản tóm tắt

Thử nghiệm ATP (Kikkoman A3) cho thấy các giá trị đo lường cao hơn so với thử nghiệm ATP thông thường trong tất cả các phép so sánh được liệt kê ở trên, đặc biệt là thịt, hải sản đã qua chế biến và thực phẩm lên men.Ở những nơi có khả năng gây ra các dư lượng thực phẩm này, việc đo tổng lượng ATP, ADP và AMP cho phép phát hiện các dư lượng thực phẩm có độ nhạy cao hơn và kiểm soát vệ sinh ở mức độ cao hơn.