Hygiene management for Cleaning and environmental hygiene Building maint
Quản lý vệ sinh để làm sạch và vệ sinh môi trường

Bảo trì tòa nhà, vệ sinh công trình và vệ sinh môi trường chủ yếu tập trung vào tính thẩm mỹ, hiệu quả và kiểm tra trực quan. Việc đa dạng hóa các loại hình kinh doanh và người lao động, cũng như kiểm soát nhiễm khuẩn, đã dẫn đến sự cần thiết của một chỉ số khách quan.

Bộ dụng cụ thử nghiệm của Công ty Kikkoman Biochemifa chính xác, dễ sử dụng có thể giúp bạn đào tạo nhân viên của mình và cải thiện chất lượng sản phẩm cũng như sổ tay kiểm soát vệ sinh.

Thử nghiệm ATP

【Trường hợp】Quản lý vệ sinh - Công tác bảo trì tòa nhà

Do sự lây lan của chủng Virus Corona mới (COVID-19), việc rửa tay và vệ sinh môi...

【Trường hợp】Sử dụng trong đào tạo vệ sinh tay

Thử nghiệm ATP được sử dụng nhằm đào tạo, nâng cao nhận thức và hiểu biết về tầm quan...

【Khách hàng tiêu biểu】Japan Airlines Co., Ltd.

Lumitester Smart and LuciPac A3 has been adopted in "JAL FlySafe program". 【JAL Group Spirit】A New Level...

【Khách hàng tiêu biểu】 AEON DELIGHT

Public cleaning service and utilization of the ATP test in a "Post-Coronavirus Era" AEON DELIGHT...

Đĩa giấy chuẩn bị sẵn (Easy Plate)