Hygiene management for Plant factory
Quản lý vệ sinh cho nhà máy Plant

Vệ sinh môi trường và giáo dục vệ sinh của công nhân có ý nghĩa quan trọng trong các nhà máy sản xuất.Giám sát tình trạng vệ sinh của thiết bị và máy móc trước sự phát triển của vi khuẩn và vệ sinh kém có thể tạo ra chất lượng sản phẩm tốt hơn.

Bộ kit kiểm tra của Công ty Kikkoman Biochemifa chính xác và dễ sử dụng có thể giúp bạn đào tạo nhân viên của mình và cải thiện chất lượng sản phẩm cũng như sổ tay kiểm soát vệ sinh.

Thử nghiệm ATP

【Trường hợp】Sử dụng trong đào tạo vệ sinh tay

Thử nghiệm ATP được sử dụng nhằm đào tạo, nâng cao nhận thức và hiểu biết về tầm quan...

Implementation of the ATP Test (Kikkoman A3) at plant factory sites

For use in JAS standards, HACCP and GAP programs in food processing!(For environmental hygiene and employee hygiene...

Đĩa giấy chuẩn bị sẵn (Easy Plate)