Hygiene management for Seafood
Quản lý vệ sinh thủy sản

Thời gian chế biến rất quan trọng để giữ được độ tươi ngon của sản phẩm hải sản. Quản lý vệ sinh các vật chứa, thiết bị và công nhân là cần thiết trong khi xử lý các sản phẩm từ cá.

Bộ dụng cụ kiểm tra của Công ty Kikkoman Biochemifa chính xác và dễ sử dụng có thể giúp bạn phát hành sản phẩm nhanh hơn, giảm chi phí tồn kho và cải thiện chất lượng sản phẩm và các phương pháp kiểm soát vệ sinh.

Thử nghiệm ATP

Thử nghiệm histamine