Kiểm soát chất gây dị ứng

Kiểm soát khả năng nhiễm chéo chất gây dị ứng trong chế biến thực phẩm là trách nhiệm chính. Bạn cần một cách nhanh chóng và hiệu quả để kiểm tra các chất gây dị ứng để xác minh tình trạng vệ sinh của bạn, cho phép đổi sản phẩm và cho khách hàng thấy rằng bạn có đủ quyền kiểm soát và thử nghiệm trong chương trình kiểm soát chất gây dị ứng của mình.

Sản phẩm

Allergeneye Immunochromatography

Allergeneye Immunochromatography

Bộ phát hiện chất gây dị ứng thực phẩm đơn giản 

Bấm vào đây để biết chi tiết ....