Hygiene management for Food service
Quản lý vệ sinh đối với dịch vụ ăn uống

Phục vụ thực phẩm cho khách hàng mà không có kiến thức về quản lý vệ sinh có thể dẫn đến ngộ độc thực phẩm.Sự sạch sẽ của không gian làm việc và thiết bị là cần thiết trong khi chế biến thực phẩm.

Bộ kit kiểm tra của Công ty Kikkoman Biochemifa chính xác và dễ sử dụng có thể giúp bạn đào tạo nhân viên của mình và cải thiện chất lượng sản phẩm cũng như sổ tay kiểm soát vệ sinh.

Thử nghiệm ATP

【Trường hợp】Sử dụng trong đào tạo vệ sinh tay

Thử nghiệm ATP được sử dụng nhằm đào tạo, nâng cao nhận thức và hiểu biết về tầm quan...

【Khách hàng tiêu biểu】Japan Airlines Co., Ltd.

Lumitester Smart and LuciPac A3 has been adopted in "JAL FlySafe program". 【JAL Group Spirit】A New Level...

Is your food safe? Check with ATP test!

As the temperature rises, so does the risk of foodborne illness! The transition of foodborne illness risk by month...

Đĩa giấy chuẩn bị sẵn (Easy Plate)

Bộ test kit kiểm tra chất gây dị ứng

Thử nghiệm histamine