Cảm ơn bạn đã truy cập trang web của Kikkoman Biochemifa. Mọi yêu cầu, thắc mắc liên quan đến sản phẩm bạn đang sử dụng hoặc sản phẩm chúng tôi đang xem xét vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Các câu hỏi thường gặp


Liên hệ từ biểu mẫu

IChúng tôi sẽ cố gắng giải đáp các thắc mắc phù hợp theo tuần tự trong thời gian nhanh nhất có thể. Với yêu cầu không liên quan, bạn có thể sẽ không nhận được phản hồi.

Yêu cầu từ điện thoại và FAX

Currently, telephone inquiries are temporarily suspended. In the meantime, you can alternatively contact us via e-mail or fax.

Xử lí yêu cầu từ 10 am - 5pm trong ngày làm việc

FAX +81-3-5521-5498