Làm thế nào để nhận mẫu SDS

  1. Nhấp vào "SDS" bên dưới để chuyển đến biểu mẫu yêu cầu.
  2. Vui lòng điền các thông tin cần thiết vào "Thông tin khách hàng" trên biểu mẫu.
  3. Vui lòng đọc kỹ "Chính sách bảo mật" và nhấn "Tôi đồng ý với điều trên để chuyển sang màn hình xác nhận.
  4. Khi bạn xác nhận rằng không có sai sót hoặc thiếu sót nào trong phần "Thông tin khách hàng" trên màn hình xác nhận. Hãy nhấn "Gửi thông tin".
  5. Email hướng dẫn sẽ tự động được gửi đến địa chỉ email bạn đã nhập.
  6. Làm theo hướng dẫn trong email để nhận SDS.