LuciPac - Nhiệt độ bảo quản sử dụng

 • Bảo quản LuciPac trong tủ lạnh.
 • Để LuciPac đến nhiệt độ phòng trước khi sử dụng. rong điều kiện bình thường, lấy LuciPac ra khỏi tủ lạnh và giữ nó ở nhiệt độ phòng trong khoảng 20 phút là đủ.rong điều kiện bình thường, lấy LuciPac ra khỏi tủ lạnh và giữ nó ở nhiệt độ phòng trong khoảng 20 phút là đủ. Sử dụng LuciPac vẫn còn lạnh, có thể gây ra kết quả đọc không chính xác (thường là thấp).
 • LuciPac có thể được bảo quản trong túi nhôm chưa mở dưới 25 ℃ trong tối đa 14 ngày hoặc dưới 30 ℃ trong tối đa 5 ngày.

Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng tất cả 20 miếng gạc trong một túi duy nhất tại thời điểm mở. Nếu bạn có gạc chưa sử dụng sau khi mở túi, bạn có thể bảo quản chúng ở nhiệt độ thấp được khuyến nghị (2-8 ℃) nhưng chúng nên được sử dụng trong vòng hai tuần kể từ khi mở túi.

Phần thân của tăm bông LuciPac phải được uốn cong để lấy tăm bông.

Áp suất nhất quán khi thu thập mẫu là rất quan trọng vì các giá trị đo có thể thay đổi do sự khác biệt về áp suất tăm bông.

Cách tốt nhất để ước tính áp lực miếng gạc là tìm kiếm độ uốn cong nhất quán trên miếng gạc.

Khuyến nghị về góc và độ rộng tiếp xúc của tăm bông

 • Miếng gạc phải tiếp xúc với bề mặt như hình trên (~ 5mm tiếp xúc).

 • Điều này dẫn đến một góc ngoáy ngoáy tự nhiên trong khoảng 10 ° - 20 °.

Thu thập mẫu đồng nhất!

 • Quét vị trí lấy mẫu 10cm x 10cm theo cả chiều dài và chiều rộng mười lần để không có khoảng trống.
 • Nếu khó sử dụng diện tích 10cm x 10cm để tăm bông, bạn có thể chọn các kích thước khác, nhưng diện tích tăm bông phải là 100cm2.

Quy trình lấy mẫu thống nhất và khu vực lấy mẫu

Để thuốc thử LuciPac tan hoàn toàn!

Việc trộn thuốc thử không hoàn toàn có thể gây ra các phép đo không chính xác.

Giữ thiết bị Lumitester thẳng đứng trong khi đo.

 • Nếu Lumitester được đặt sang một bên, lỗi đọc có thể xảy ra.
 • Đứng thẳng đứng Lumitester trong khi đo để nó có thể đọc phản ứng mẫu một cách chính xác.

Chất ức chế thuốc thử LuciPac

 • Một số chất khử trùng và chất làm vệ sinh có thể ức chế phản ứng ATP.Việc lấy mẫu phải được thực hiện trước khi sử dụng chất khử trùng hoặc chất làm vệ sinh.
 • Tùy thuộc vào nồng độ của chất khử trùng / chất làm vệ sinh hiện có, có thể xảy ra sự can thiệp vào hoạt tính của thuốc thử, dẫn đến số đọc thấp.
 • Bảng hiển thị một số ví dụ:

Xử lý LuciPac trong điều kiện nóng

 • Sử dụng túi đá khi vận chuyển LuciPac trong môi trường nóng, chẳng hạn như ô tô vào mùa hè.

 • Không làm lạnh hoặc bảo quản thiết bị Lumitester trong ngăn mát cùng với thuốc thử.Điều này có thể làm hình thành hơi nước và làm hỏng thiết bị.