Histamine Test

Xét nghiệm nhanh Histamine bằng Phương pháp enzym đã được AOAC công nhận, dễ sử dụng. Phương pháp cung cấp kết quả xét nghiệm định lượng trong vòng chưa đầy 1 giờ. Xét nghiệm Histamine đã được hiệu lực hóa cho nhiều nền mẫu như: cá ngừ, cá ngừ đại dương, cá ngừ đóng hộp, nước mắm và các sản phẩm khác.

Tính năng

  • Giản dị Chỉ cần hòa tan thuốc thử và trộn với mẫu.Phân tích rất đơn giản và an toàn.Do tính đặc hiệu cao của enzyme, không cần hóa chất nguy hiểm - chẳng hạn như axit mạnh hoặc dung môi hữu cơ - là cần thiết.
  • Nhanh Phản ứng chỉ diễn ra trong 15 phút.Đối với các mẫu cá sống, quá trình kiểm tra có thể được hoàn thành hoàn toàn - từ khâu chuẩn bị mẫu đến khi nuôi lại trong một giờ.
  • Chính xác Chứng nhận Phương pháp Kiểm tra Hiệu suất AOAC (PTM).Thử nghiệm đã được chứng minh là có mối tương quan cao với các phương pháp tham chiếu chính thức trong phòng thí nghiệm.

Composition of kit

Tên sản phẩm Histamine Test
Mã sản phẩm 61341
Số lần đo 60 thử nghiệm
Thành phần

Thuốc thử enzym (đông khô) x 6
Thuốc thử so màu (đông khô) x 6
Dung dịch chuẩn histamine x 1
Bộ đệm x 3

Kho 2-8 ℃
Hết hạn Cuối tháng sau 31 tháng kể từ ngày sản xuất.

Thận trọng

  • Thuốc thử không thể được sử dụng cho các mục đích khác ngoài các ứng dụng nghiên cứu và kiểm tra sức khỏe tự nguyện.
  • Cần có phép đo, dụng cụ và dung dịch EDTA như micro pipet ngoài bộ dụng cụ này và máy đo độ hấp thụ.
  • Histamine rất dễ hấp phụ vào thủy tinh.
  • TVui lòng sử dụng ống nhựa hoặc những thứ tương tự.Bộ dụng cụ này là bộ xét nghiệm histamine cho cá sống.Tuy nhiên, bằng cách thay đổi phương pháp tiền xử lý, trường hợp này có thể được điều chỉnh đối với các mẫu không phải là cá sống.

Histamine Test (AOAC-RI PTM) - Video hướng dẫn -Lịch sử giải thưởng

  • Nhận Giải thưởng Thành tựu Kỹ thuật trong Khoa học Thủy sản từ Hiệp hội Khoa học Thủy sản Nhật Bản. (2007)
  • Nhận Giải thưởng Công nghệ Nước tương Nhật Bản trong phần ứng dụng từ Hiệp hội Nước tương Nhật Bản. (2014)
  • NMới! Kiểm tra Histamine đã chứng nhận Phương pháp Kiểm tra Hiệu suất AOAC (PTM).

Thiết bị được đề xuất

Khi bạn sử dụng "Kiểm tra Histamine", chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng các thiết bị sau.Cũng có sẵn trong một máy quang phổ nói chung.

Absorptiometer RGB (Model DPM2-ABS)

Máy đo độ hấp thụ RGB (Mẫu DPM2-ABS)
Nhấp vào đây (chuyển đến trang Kyoritsu Chemical-Check Lab., Corp.)

Yêu cầu về thiết bị đo:
Kyoritsu Chemical-Check Lab., Corp.
E-mail : eng@kyoritsu-lab.co.jp
Điện thoại: + 81-3-3721-9207

Tài liệu tham khảo

Modified enzymatic assays for the determination of histamine in fermented foods. J. Food Prot. 2020, 83, 1430-1437.

Validation study of histamine test for the determination of histamine in selected fish products. J. AOAC Int. 2019, 102, 164-180.

Simple and rapid determination of histamine in food using a new histamine dehydrogenase from Rhizobium sp. Anal. Biochem. 2005. 346, 320-326.