Hygiene management for Healthcare
Quản lý vệ sinh chăm sóc sức khỏe

Một trong những biện pháp quan trọng nhất để Phòng ngừa và Kiểm soát Nhiễm khuẩn là giáo dục nhận thức cho nhân viên của bạn. Các đội kiểm soát nhiễm khuẩn (ICT) đóng vai trò là trung tâm dọn dẹp và vệ sinh trong các cơ sở y tế cần phải có phản hồi ngay lập tức về hiệu quả của các biện pháp mà họ đang sử dụng.

Bộ kit kiểm tra của Công ty Kikkoman Biochemifa chính xác và dễ sử dụng, có thể giúp bạn đào tạo nhân viên của mình và cải thiện chất lượng sản phẩm cũng như sổ tay kiểm soát vệ sinh.

Thử nghiệm ATP