Hygiene management for Meat and Poultry
Quản lý vệ sinh đối với Thịt và Gia cầm

Quản lý vệ sinh trong ngành công nghiệp thịt và gia cầm là rất quan trọng. Dây chuyền sản xuất, thiết bị, sản phẩm cuối cùng và công nhân chế biến có thể là nguồn gây nhiễm bẩn thực phẩm. Thử nghiệm ATP (Kikkoman A3) có thể giúp ngăn ngừa ngộ độc thực phẩm bằng cách giám sát phương pháp làm sạch của dây chuyền sản xuất.

Bộ kit kiểm tra của Công ty Kikkoman Biochemifa chính xác và dễ sử dụng có thể giúp bạn rút ngắn thời gian kiểm soát chất lượng, đẩy nhanh lưu thông hàng hóa, giảm chi phí tồn kho và cải thiện chất lượng sản phẩm cũng như các phương pháp kiểm soát vệ sinh.

Thử nghiệm ATP