Kiểm tra ATP để xác nhận làm sạch nội soi

LuciSwab ES là thiết bị lấy mẫu (2,5m) được sử dụng độc quyền để xác minh làm sạch ống nội soi bằng LuciPac. Nên sử dụng LuciPac cho Thử nghiệm ATP (Kikkoman A3) khi thực hiện các phép đo.

Tính năng
  • ・Chỉ mất 3 bước và 10 giây để kiểm tra vệ sinh.
  • ・Để quản lý hồ sơ về việc làm sạch ống nội soi.

Tên sản phẩm LuciSwab ES
Định lượng 40 đóng gói riêng lẻ (cho 40 lần sử dụng.)
Tổng chiều dài của thiết bị xấp xỉ 2500mm
Đường kính kênh của ống nội soi LuciSwab ES 2.0-2.2  2.0-2.2mm
LuciSwab ES 2.8-3.2  2.8-3.2mm
LuciSwab ES 3.7-4.2  3.7-4.2mm
Hướng dẫn bảo quản Vui lòng bảo quản ở nhiệt độ phòng tránh nhiệt độ cao và độ ẩm.
Mã sản phẩm / Mã JAN LuciSwab ES 2.0-2.2 : 60355 / 4549160985285
LuciSwab ES 2.8-3.2 : 60356 / 4549160985292
LuciSwab ES 3.7-4.2 : 60357 / 4549160985308

  • Thận trọng khi sử dụng
  • Vui lòng sử dụng kết hợp với LuciSwab và LuciPac. Các loại tăm bông hoặc thuốc thử thương mại khác có thể không cho kết quả chính xác.
  • Vui lòng sử dụng cỡ LuciSwab ES phù hợp theo đường kính trong của ống nội soi.
  • Vì đầu có thể bị bong ra hoặc bị tắc, Nó không thể được sử dụng để kiểm tra ở những nơi hẹp hơn đường kính đầu.


  • Hướng dẫn sử dụng LuciSwab ES