• Vui lòng liên hệ với chúng tôi về sản phẩm thông qua Mạng lưới nhà phân phối.
  • Chúng tôi không bán sản phẩm của mình trực tiếp, vui lòng mua hàng từ nhà phân phối của chúng tôi.

Vietnam
  • Address : Head Office : 228 Pasteur, Ward 06, District 3, HCMC, Vietnam Rep. Office : No. 118, 3/2 street (Hado centrosa garden: No.24, street 04), Ward 12, District 10, HCM city, Vietnam

    Phone : +84 28 62 65 46 83

    Email : sales@pacificlab.vn